PS-Projects – Planning en Scheduling

PS- projects is in 2013 opgericht door Pascal Faas en is ontstaan uit de behoefte van bedrijven om een goede balans te vinden tussen in control te zijn en langs de andere kant de verhouding tussen project- en procesomvang te optimaliseren.

 

Planning en scheduling is een onderwerp dat binnen veel organisaties leeft. Organisaties en vooral fabrikanten moeten in de toekomst keer op keer sneller en slimmer op veranderingen inspelen. Dit kan onder andere door goede planning- en scheduling-systemen te bouwen en te gebruiken.

 

Realistisch plannen is de basis van een goede tijdsindeling.

 

 

…80% van de resultaten die organisaties behalen, komt voort uit slechts 20% van de inspanningen die ze leveren (en dus tijd die ze ergens in steken). Oftewel: met 20% van de inspanning (tijd) bereik je 80% van het resultaat. Voor die laatste 20% moet je 80% extra inspanning (en dus tijd) leveren. Hierbij balanceert een bedrijf tussen het optimaliseren van de kosten en het garanderen van de gewenste servicegraad…

Vilfredo Pareto, Econoom

 

VOORWAARDEN:


Een goede planning in een complexe wereld is mogelijk als de randvoorwaarden goed zijn ingevuld. U kunt bijvoorbeeld denken aan de volgende randvoorwaarden:

  • Beschouw planning en scheduling als een vak en investeer in vakmensen.
  • Kies de juiste locatie voor de planner afhankelijk van zijn rol en focus.
  • Zorg voor een tijdige en duidelijke rapportage van afwijkingen in de keten.
  • Reduceer de doorlooptijd van (her)plannen om snel te kunnen reageren op afwijkingen.